שימוש בלייזר בניתוח קטרקט

כיום ישנה אפשרות לבחור את הטכנולוגיה שבה יבוצע ניתוח קטרקט