עכירות בקרנית

עכירות בקרנית העין או צלקת בקרנית היא הגורם המוביל כיום בתחום רפואת העיניים אשר בגינו יש צורך לבצע ניתוחים שונים הקשורים בקרנית – ניתוחי השתלה או החלפה של הקרנית בקרנית חדשה ובריאה לאחר זיהוי בצקת בקרנית.