ניתוח השתלת קרנית העין

השתלת קרנית (Keratoplasty) – ניתוח בו מבצעים החלפת קרנית פגועה בשתל הנתרם. ניתוח השתלת קרנית מאפשר לשחזר את הראייה שאבדה או ירדה כתוצאה מהתהליכים הפתולוגיים שהתרחשו בקרנית. למרבית המטופלים זוהי התקווה היחידה לקבל בחזרה את ראייתם.